• บรรยากาศการเรียนการสอน

  • บรรยากาศการเรียนการสอน

  • บรรยากาศการเรียนการสอน

  • บรรยากาศการเรียนการสอน

  • บรรยากาศการเรียนการสอน

 

 

.....

กิจกรรม   งานทอดกฐินสามัคคีในโอกาสครบรอบ 20 ปี  การก่อตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี การก่อตั้งโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร โรงเรียนร่วม

กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง

บุคลากร และนักเรียน ได้จัดตั้งกฐินสามัคคี 20 ปี รงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร

เพื่อส่วนหนึ่งในการฉลองครบรอบ 20 ปี ของโรงเรียน และเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา จัดหา

ปัจจัยสมทบทุนก่อสร้างพระพุทธรูปเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน

วโรกาสเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา โดยการปูหินแกรนิตใต้ฐานพระพุทธรูปชั้นที่ 5

พื้นที่ขนาด 1,900 ตารางเมตร ณ วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมย์  ตำบล นาสีนวน

อำเภอ เมืองมุกดาหาร จังหวัด มุกดาหาร

ในวันที่ 1-2 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557